Subscribe to our mailing list to get news, specials and updates:     Name: Email:

Psalm 79 vers 4 en 7

589 views | Find this title on Sheet Music Plus
Login to recommend piece!


Ranked #2 in Most Listened.

Comments (6)

Comment on this music


Login/Register to post a comment.

Latest Thread

Shoes

Featured Article

Sample Set Submissions

We have now added a new page to our Organ Library where you can submit Sample Sets that are not curr...

Uploaded by: Bucanier (10/06/16)
Composer: * My Own Composition
Sample Producer: Sonus Paradisi
Sample Set: Utrecht - Dom, Bätz Organ
Software: Hauptwerk
Genre: Improvisation
Description:
Gedenk niet meer aan 't kwaad, dat wij bedreven;
Onz' euveldaad word' ons uit gunst vergeven;
Waak op, o God, en wil van verder lijden
Ons klein getal door Uwe kracht bevrijden.
Help ons, barmhartig HEER,
Uw groten naam ter eer;
Uw trouw koom' ons te stade;
Verzoen de zware schuld,
Die ons met schrik vervult;
Bewijs ons eens genade!


Zo zullen wij, de schapen Uwer weiden,
In eeuwigheid Uw lof, Uw eer verbreiden,
En zingen van geslachten tot geslachten
Uw trouw, Uw roem, Uw onverwinb're krachten.
Performance: Live
Recorded in: Stereo
Playlists:
Options: Sign up today to download piece.
Subscribe to Bucanier's music
See what Bucanier used to make this recording
 
Attachments:
  • Please Log in to download.
Name: