Subscribe to our mailing list to get news, specials and updates:     Name: Email:

Psalm 123, Simon Landsman

95 views | Find this title on Sheet Music Plus
Login to recommend piece!


Comments (1)

Comment on this music


Login/Register to post a comment.

Uploaded by: FredM (01/04/17)
Composer: Simon Landsman
Sample Producer: Sonus Paradisi
Sample Set: Utrecht - Dom, Bätz Organ
Software: Hauptwerk IV
Genre: Hymn
Description:
Another psalm from the Koraalboek of Simon Landsman. The Dutch lyrics of the verses:

Psalm 123 vers 1

Ik hef tot U, die in den hemel zit,
Mijn ogen op, en bid;
Gelijk een knecht ziet op de hand zijns heren,
Om nooddruft te begeren,
En 't oog der maagd is op haar vrouw geslagen,
Om hulp of gunst te vragen;
Zo slaan wij 't oog op onzen HEER, tot Hij
Ook ons genadig zij.

vers 2

Geef ons genâ, geef ons genâ, o HEER,
En red ons tot Uw eer;
Wij zijn reeds moe van al de schamp're woorden,
Die wij van smaders hoorden;
Ons treurig hart is moe van al het spotten,
En 't honend samenrotten
Der hovaardij, die need'rigen veracht,
En weelderig belacht.
Performance: Live
Recorded in: Stereo
Playlists:
Options: Sign up today to download piece.
Subscribe to FredM's music
See what FredM used to make this recording
Name: