Subscribe to our mailing list to get news, specials and updates:     Name: Email:

Fantasie over de Avondzang

859 views | Find this title on Sheet Music Plus
Login to recommend piece!


Comments (2)

Comment on this music


Login/Register to post a comment.

Latest Thread

Informal Composers Poll

Uploaded by: Gert (05/05/12)
Composer: Feike Asma
Sample Producer: Sonus Paradisi
Sample Set: Utrecht - Dom, Bätz Organ
Software: Hauptwerk IV
Genre: Romantic
Description:
'k Wil U, o God, mijn dank betalen,
U prijzen in mijn avondlied.
Het zonlicht moge nederdalen,
maar Gij, mijn Licht, begeef mij niet.
Gij woudt mij met uw gunst omringen,
meer dan een vader zorgdet Gij,
Gij, milde bron van zegeningen;
zulk een ontfermer waart Gij mij.
Performance: Live
Recorded in: Stereo
Playlists:
Options: Sign up today to download piece.
Subscribe to Gert's music
See what Gert used to make this recording
Name: