Fantasie "Daar juicht een toon, daar klinkt een stem"