Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht (Liederen voor de gemeentezang no. 386)