Van U zijn alle dingen, Liederen voor de gemeentezang, no. 422