'Scheur nu de hemel open', Liederen voor de gemeentezang no. 157