Subscribe to our mailing list to get news, specials and updates:     Name: Email:

Lenten Hymn 'Ik wil mij gaan vertroosten'

162 views | Find this title on Sheet Music Plus


 

Comments (11)

Comment on this music


/Register to post a comment.

Latest Thread

The Gió Riverside


Uploaded by: marcothart (02/24/15)
Composer: Unknown
Sample Producer: Sonus Paradisi
Sample Set: Laurenskerk - Main Organ - 1973 Marcussen & Son
Software: Hauptwerk IV
Genre: Hymn
Description:
A Dutch Lenten hymn publised for the first time in 1539 "Ick wil mi gaen vertroosten".
I did try to find a translation, but I didn't find one (and I can't do it myself).
So here is the text in our songbook (2013):

Ik wil mij gaan vertroosten
in ’t lijden van mijn Heer,
die zelf bedroefd ten dode
terneerboog keer op keer
en zocht in zijn ellende
naar troost om voort te gaan,
tot hem wil ik mij wenden –
o Jesu, zie mij aan.

Hoe sloeg ik ooit uw woorden
weerspannig in de wind,
wilde niet zien of horen
hoezeer ik werd bemind,
mijn leven liep verloren,
uw stem bracht mij tot staan,
u bidt voor wie u hoonden –
o Jesu, zie mij aan.

Mijn Heer die om mijn zonden
in doem en duisternis
ontluisterd en geschonden
aan t kruis gehangen is
Al ben ik U onwaardig,
mijn toevlucht is uw naam,
mijn redder, mijn genade –
O Jesu, zie mij aan.

A sober introduction followed by three verses accompanied. There is a little development in the song but very subtle. It remains a humble prayer ...
Performance: Live
Recorded in: Stereo
Playlists:
Options: Sign up today to download piece.
Login or Register to Subscribe
See what marcothart used to make this recording

Name: