Subscribe to our mailing list to get news, specials and updates:     Name: Email:

Psalm 122 vers 1 en 3

539 views | Find this title on Sheet Music Plus


 

Ranked #3 in Most Listened.

Comments (10)

Comment on this music


/Register to post a comment.

Uploaded by: Bucanier (10/01/16)
Composer: * My Own Composition
Sample Producer: Sonus Paradisi
Sample Set: Utrecht - Dom, Bätz Organ
Software: Hauptwerk IV
Genre: Improvisation
Description:
Voorspel is van Martin mans gedeeltelijk

Ik ben verblijd, wanneer men mij
Godvruchtig opwekt: "Zie, wij staan
Gereed, om naar Gods huis te gaan;
Kom, ga met ons en doe als wij."
Jeruzalem, dat ik bemin,
Wij treden uwe poorten in;
Daar staan, o Godsstad, onze voeten.
Jeruzalem is wèl gebouwd,
Wel saâmgevoegd: wie haar beschouwt,
Zal haar voor 's Bouwheers kunstwerk groeten.

Dat vreed', en aangename rust,
En milde zegen u verblij';
Dat welvaart in uw vesting zij,
In uw paleizen vreugd' en lust.
Om vriend en broed'ren spreek ik nu:
"De vrede zij en blijv' in u;
Nooit moet haar nijd of twist verkloeken;
Om 's HEEREN huis, in u gebouwd,
Waar onze God Zijn woning houdt,
Zal ik het goede voor u zoeken.

gespeeld met het volle werk
ps ik lees geen noten, dus let niet aub op de kleine speelfoutjes. veel plezier
Performance: Live
Recorded in: Stereo
Playlists:
Options: Sign up today to download piece.
Login or Register to Subscribe
See what Bucanier used to make this recording
 
Attachments:
  • Please Log in to download.

Name: